Toezicht op personen

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. In dit gedeelte komen regels aan de orde die gaan over bespieden van personen en bewakingsapparatuur.

Wat mag wel en wat mag niet?

  • Bespieden van personen
    Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon of gebouw, woonwagen of woonboot op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een zich in dit gebouw, woonwagen of woonboot bevindende persoon, te bespieden.
  • Bewakingsapparatuur
    Het is verboden met een verrekijker of vergelijkbaar hulpmiddel een zich in een gebouw, woonwagen of woonboot bevindende persoon te bespieden. Het is verboden bewakingsapparatuur te gebruiken als daarmee personen kunnen worden gadegeslagen in een ander gebouw, vaartuig of besloten erf dan waar deze bewakingsapparatuur staat opgesteld.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.