Vervoer gevaarlijke stoffen

De gemeente Enschede zet zich in voor een veilige leefomgeving. Onderdeel hiervan is een goed zicht op het transport van gevaarlijke stoffen door de stad.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Enschede zijn de volgende wegen en weggedeelten aangewezen:

  • A35 / N35
  • N18, inclusief Westerval, Usselerrondweg tot en met de kruising met de Haaksbergerstraat.

Buiten deze wegen dient u een ontheffing aan te vragen.
Als u een onderneming heeft waar gevaarlijke stoffen worden afgeleverd, of u levert zelf gevaarlijke stoffen, dan kan het dus zijn dat er een ontheffing moet worden aangevraagd.