Vervoer gevaarlijke stoffen

De gemeente Enschede zet zich in voor een veilige leefomgeving. Onderdeel hiervan is een goed zicht op het transport van gevaarlijke stoffen door de stad.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Enschede zijn de volgende wegen en weggedeelten aangewezen:

  • A35 / N35
  • N18, inclusief Westerval, Usselerrondweg tot en met de kruising met de Haaksbergerstraat.

Buiten deze wegen dient u een ontheffing aan te vragen.
Als u een onderneming heeft waar gevaarlijke stoffen worden afgeleverd, of u levert zelf gevaarlijke stoffen, dan kan het dus zijn dat er een ontheffing moet worden aangevraagd.

De kosten voor een ontheffing zijn afhankelijk van de soort ontheffing.

  • Een éénmalige ontheffing voor een termijn van maximaal 3 maanden: € 144,85
  • Een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar: € 291,10
  • Een verlenging van een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar: € 193,70

Wanneer is een ontheffing nodig?
De aanwijzing van wegen (routering) geldt niet voor alle gevaarlijke stoffen. De meest voorkomende gevaarlijke stoffen die routeplichtig zijn, zijn:

  • brandbare gassen, zoals LPG en propaan;
  • giftige en bijtende gassen, zoals chloor en ammoniak;
  • vuurwerk met een netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en een lijst van routeplichtige stoffen.

Als u gevaarlijke stoffen vervoert die op de lijst van de VLG voorkomen en u maakt gebruik van wegen binnen de gemeente Enschede die niet zijn aangewezen, dan moet u een ontheffingsroute aanvragen.
Als u een onderneming heeft waar gevaarlijke stoffen worden afgeleverd, dan moet uw leverancier de ontheffing aanvragen. Het is verstandig uw leverancier hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een verzoek om ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen moet minimaal 8 weken voor het eerste transport aangevraagd worden. Bij de aanvraag hoort een tekening waarop de route staat aangegeven waarover het transport plaatsvindt.

Binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, beslist de afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden:

Aanvraagformulier ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen.
 

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 053-481 7100.