Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen om een bestemmingplan wat nog in ontwikkeling is te beschermen. Het besluit is een verklaring waarin staat dat voor het betreffende gebied een (nieuw) bestemmingsplan wordt voorbereid. Met het besluit wordt voorkomen dat in het betreffende gebied, gedurende de tijd totdat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, activiteiten plaatsvinden, die het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan zouden kunnen tegenwerken. Een voorbereidingsbesluit is maximaal 1 jaar geldig. De mogelijkheid tot een voorbereidingsbesluit is geregeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening.

Wat betekent het?
Het gevolg van de inwerkingtreding van een voorbereidingsbesluit bestaat er uit dat de gemeente de beslissing op nadien binnenkomende omgevingsvergunningen moet aanhouden. Om te voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming, kan in een voorbereidingsbesluit een sloopvergunning- of een aanlegvergunningstelsel worden opgenomen. Ook kan bij het besluit worden bepaald dat het verboden is het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.