Agressieprotocol

‘De maatschappij verhardt’ is een veelgehoorde uitspraak.  Het lijkt alsof mensen steeds minder incasseringsvermogen hebben, dat ze agressiever zijn, kortom dat ze een kort lontje hebben. Agressie richt zich bovendien steeds vaker tegen overheidspersoneel.

Ook de gemeente Enschede heeft helaas met deze ontwikkeling te maken. Daarom hebben we een Agressieprotocol opgesteld, dat alle medewerkers van de gemeente duidelijkheid geeft over welk gedrag we nog wel van de burger accepteren en welk gedrag absoluut niet. Waar ligt voor ons de grens? Hoe kun je agressief gedrag voorkomen? En als het dan toch gebeurt, hoe ga je er dan mee om? In dit protocol vind je de antwoorden op deze en andere vragen.

De norm is: agressie accepteren we niet, en heeft altijd een reactie tot gevolg.

Lees het Agressieprotocol voor de gemeentelijke medewerkers.