Huisregels

De veiligheid van inwoners en medewerkers staat bij de gemeente Enschede altijd voorop. Daarom schreef de gemeente huisregels voor inwoners. De huisregels hangen op zichtbare plekken in gebouwen van de gemeente:

  • Respect voor elkaar: schelden, dreigen, discrimineren, agressie en geweld horen hier niet bij.
  • Bellen: houd rekening met uw omgeving. Bent u aan de beurt bij een balie? Leg uw telefoon even weg.
  • Laat zien wie u bent: we willen graag weten wie u bent. Daarom is gezichtsbedekking niet toegestaan.
  • Huisdieren: hulponden zijn welkom, andere huisdieren wachten even buiten.
  • Foto, film- en/of geluidsopnamen: overleg dit eerst met een medewerker.

Als u onze huisregels overtreedt of op een andere manier overlast veroorzaakt, dan wordt u gevraagd om het betreffende gebouw direct te verlaten.

De gemeente Enschede heeft ook een uitgebreid Agressieprotocol opgesteld.