Onzelfstandige bewoning

Als u eigenaar bent van een pand en u wilt het pand gaan gebruiken voor onzelfstandige bewoning, ook wel kamergewijze verhuur genoemd, heeft u vanaf 3 bewoners een omgevingsvergunning nodig.

Voor wie is het bedoeld?
De vergunning moet worden aangevraagd door eigenaren die hun pand onzelfstandig willen verhuren aan 3 of meer personen.
Onzelfstandige bewoning betekent dat de verhuurde kamers in het pand geen eigen voordeur hebben en geen eigen badkamer en/of geen eigen keuken. In alle andere gevallen is het zelfstandige bewoning.

Indien een pand wordt verdeeld in meerdere zelfstandige wooneenheden, moet een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden aangevraagd (voor verbouw naar studio’s).

Hoe gaat het in zijn werk?
U vraagt een omgevingsvergunning aan door het digitale aanvraagformulier (zie ‘Aanvragen') in te vullen en in te dienen. Bij de aanvraag  moeten de volgende gegevens worden ingeleverd:

  • een (bouw)tekening (bij voorkeur schaal 1:100) met daarop aangegeven de toekomstige plattegrond en het aantal te verhuren kamers en de entree hiervan (verplicht);
  • een getekende (concept) koopakte waaruit blijkt dat u (op termijn) eigenaar wordt van het pand (verplicht indien u het pand wilt kopen, maar nu nog geen eigenaar bent)
  • een machtiging waaruit blijkt dat de eigenaar van het pand instemt met kamerverhuur (verplicht indien u de aanvraag indient als gemachtigde van de eigenaar)

Zorg er bij het indienen van de aanvraag voor dat u de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Als u het aanvraagformulier en de bijlagen volledig heeft ingediend, zal de gemeente binnen 8 weken de aanvraag behandelen.

U kunt alleen een vergunning krijgen als in de buurt en straat waarin het pand ligt het maximale percentage onzelfstandige bewoning door 3 of meer personen nog niet is bereikt. Ook mogen aangrenzende panden niet onzelfstandig bewoond zijn. U vindt hierover meer informatie onder ‘Aanvragen'.

U kunt via www.omgevingsloket.nl uw digitale aanvraag voor een omgevingsvergunning voor onzelfstandige bewoning indienen. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • U vraagt een vergunning aan voor het planologisch afwijken van een voorbereidingsbesluit. Hier vindt u een handleiding met tips voor het invullen van het aanvraagformulier;
  • U moet één of meerdere bijlagen uploaden. Welke bijlagen voor u noodzakelijk zijn vindt u onder ‘Hoe gaat het in zijn werk’. Zorg ervoor dat u de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar hebt.

Als u wilt weten of er in een bepaalde buurt of straat nog ruimte is om een vergunning te verlenen dan kunt u dat zelf nagaan door het invullen van bijgevoegde tabel.

U doorloopt hiervoor onderstaand stappenplan.

Houdt u er rekening mee dat de buurt- en straatpercentages kunnen schommelen. Wij beoordelen een aanvraag altijd op grond van actuele percentages. Aan de door u zelf verzamelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 1
Zoek uit in welke buurt de woning is gelegen. U vindt hier de buurtindeling. Vul het nummer van de buurt in, in de tabel.

Stap 2
Zoek uit wat het maximaal buurtpercentage is voor deze buurt. U vindt hier de maximale percentages per buurt. Vul het maximale buurtpercentage in, in de tabel.

Als de buurt niet wordt genoemd in dit document dan is het voor deze buurt niet nodig een omgevingsvergunning aan te vragen.

Stap 3
Zoek uit wat het laatst bekende buurtpercentage is voor deze buurt. U vindt hier de laatst bekende percentages per buurt. Vul het laatst bekende buurtpercentage in, in de tabel.

Stap 4
Zoek uit wat het laatst bekende straatpercentage is voor de straat waarin de woning is gelegen. U vindt hier de laatst bekende percentages per straat. Vul het laatst bekende straatpercentage in, in de tabel.

Stap 5
Zoek uit of de twee panden links en de twee panden rechts van de woning onzelfstandig worden bewoond door 3 of meer personen. U kunt dit ter plekke zelf nagaan.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten (leges) verschuldigd. De hoogte van de leges bedragen € 400,00 per te verhuren kamer.

Wettelijke informatie
Vanaf 22 december 2016 geldt in Enschede (uitgezonderd het buitengebied) het voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning. Dit voorbereidingsbesluit regelt dat voor onzelfstandige bewoning door 3 of meer personen een omgevingsvergunning is vereist.

Welke informatie kan ik nog meer krijgen?
Neem ook contact op met de Brandweer als u een pand onzelfstandig gaat gebruiken. Zij kunnen u adviseren welke maatregelen noodzakelijk zijn om het pand veilig te kunnen gebruiken. Als er 5 of meer personen in de woning komen te wonen is voor het gebruik ook een melding nodig  (www.omgevingsloketonline.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.