Vergunningenmanagement

De gemeente Enschede werkt, evenals de landelijke overheid, voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening naar burgers en bedrijven. Daartoe is bij de gemeente Enschede vergunningenmanagement geïntroduceerd. Vergunningenmanagement houdt in dat de klant, bij uitvoering van een complex, groot project, één contactpersoon krijgt toegewezen. Deze werkwijze biedt de klant een betere laagdrempelige dienstverlening en korte communicatielijnen bij met name meerdere benodigde vergunningen en/of meldingen. Verder is er meer overzicht en coördinatie mogelijk, waardoor er doelmatiger en doeltreffender gewerkt kan worden. 

Wanneer is het nodig?
Indien er sprake is van een groot project, kan er een vergunningenmanager worden aangewezen. Deze vergunningenmanager is als contactpersoon het aanspreekpunt. Intern zorgt de vergunningenmanager voor een juiste en tijdige afhandeling en begeleiding (inclusief voor- en natraject) van alle benodigde aanvragen voor vergunningen of vrijstellingen, ontheffingen en meldingen. Deze werkwijze biedt de klant een betere laagdrempelige dienstverlening en korte communicatielijnen bij met name meerdere benodigde vergunningen en/of meldingen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.