Register verwerkingen

Binnen de gemeente Enschede voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Om inzicht te geven in het gebruik van deze gegevens stelt de gemeente een register van verwerkingen op. Hierin staat voor welk doel de gemeente welke gegevens gebruikt en op basis van welke grondslag de gemeente dit doet. Het online register is nog in ontwikkeling en daarom nog niet beschikbaar.

Register van verwerkingen gemeente Enschede:

  1. Register verwerkingen Sociale Domein (pdf)
  2. Register verwerkingen Fysieke Domein (pdf)
  3. Overige verwerkingen (pdf)