Rekenkamer

De Rekenkamercommissie van de gemeente Enschede onderzoekt het beleid van het gemeentebestuur. De Rekenkamer stelt daarbij twee vragen. Is het doelmatig? En is het doeltreffend?