Jaarverslagen

In het jaarverslag laat de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad zien wat er het afgelopen jaar is bereikt, wat zij daarvoor gedaan heeft en wat dat gekost heeft. Dat doet de commissie elk jaar, vóór 1 april.
[Pdf’s met jaarverslagen van de rekenkamercommissie vanaf 2005 t/m 2018]