Leden

Dit zijn de leden van de rekenkamer

Er zijn 3 leden van buiten de gemeente:

  • Harry de Boer (voorzitter)
  • Johan de Kruijf
  • Mirjan Oude Vrielink
Naam Aantreden of herbenoeming Huidige termijn Aftreden
Harry de Boer September 2021 2e September 2025
Johan de Kruijf April 2019 2e April 2023
Mirjan Oude Vrielink December 2021 1e December 2025 (of herbenoeming)

De rekenkamer krijgt bij haar werk hulp van ambtenaren van de gemeente Enschede:

  • Nelleke van Proosdij (secretaris)