Onderzoeksrapporten

De rekenkamercommissie voert jaarlijks drie a vier onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderwerpen, de commissie is daarin onafhankelijk. De keuze van de onderwerpen is vastgelegd in een jaarplan, dat de rekenkamercommissie jaarlijks vast stelt.

Lopende onderzoeken

Momenteel is de rekenkamer bezig met onderzoeken naar [onderwerp] en [onderwerp].

Afgeronde onderzoeken

Bekijk alle afgeronde onderzoeken van de afgelopen jaren. 

Dit zijn de onderzoeken uit 2019:

Veiligheidsregio

Het onderzoek is uitgevoerd door [bureau]. Op basis van het onderzoeksrapport trekt de rekenkamer eigen conclusies.
Bekijk en download de eindrapporten van het onderzoeksbureau en de rekenkamercommissie of de reactie van het college.
Het raadsvoorstel met daarin de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie is besproken in de vergadering van de stedelijke commissie van [datum]. De bespreking is via [link] terug te kijken. De conclusies en aanbevelingen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van [datum]. 

Digitale dienstverlening

Het onderzoek is uitgevoerd door [bureau]. Op basis van het onderzoeksrapport trekt de rekenkamer eigen conclusies.
Bekijk en download de eindrapporten van het onderzoeksbureau en de rekenkamercommissie of de reactie van het college.
Het raadsvoorstel met daarin de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie is besproken in de vergadering van de stedelijke commissie van [datum]. De bespreking is via [link] terug te kijken. De conclusies en aanbevelingen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van [datum].