Quick Scans

Jaarlijkst brengen de rekenkamer en rekeningencommissie quick scans uit van de financiële stukken die de gemeente Enschede uitbrengt. Dit zijn in de regel zomernota’s, programmabegrotingen en gemeenterekeningen. Deze stukken publiceert de gemeente Enschede op www.koers053.nl.  
In opdracht van een aantal samenwerkende Twentse rekenkamers wordt sinds 2017 jaarliks een quick scan gemaakt van de jaarstukken van verbonden partijen.

Programmabegroting 

Download de quick scans van de Programmabegroting sinds 2010. Hier vindt u ook de eventuele reactie van het college op de quick scans. 

Zomernota 

Download de quick scans van de Zomernota sinds 2016. 

Gemeenterekening

Download de quick scans van de Gemeenterekening sinds 2009.

Verbonden partijen 

In opdracht van de rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen zijn quick scans gemaakt van de jaarstukken van een aantal Gemeenschappelijke Regelingen. Download de quick scans van de Verbonden partijen.