Quick Scans

Elk jaar onderzoekt de rekenkamer samen met de rekeningencommissie de financiële documenten van de gemeente Enschede. Zoals de programmabegroting, de zomernota en de gemeenterekening.  Deze onderzoeken noemen we ‘quick scans’. In deze quick scans staan de belangrijkste conclusies en opmerkingen over de documenten. De gemeenteraad kan deze quick scans gebruiken in de raadsvergaderingen. Het college van burgemeester en wethouders schrijft vaak nog een brief aan de gemeenteraad over de opmerkingen die in de quick scans staan.

Download de quick scans van de Programmabegrotingen, Zomernota’s, Gemeenterekeningen en Gemeenschappelijke regelingen.

Welke documenten krijgen een quick scan?

De financiële documenten zelf vindt u op Gemeentebegroting 2022-2025. Hieronder vindt u uitleg over deze documenten.

De gemeentebegroting

Elk jaar maakt de gemeente een begroting voor de komende 4 jaar. Hierin staan:

  • de plannen;
  • wat die plannen kosten;
  • welke inkomsten de gemeente verwacht.

De zomernota

Hierin staan de plannen van de burgemeester en wethouders voor volgend jaar. 

De gemeenterekening

Dit is een overzicht van het vorige jaar. Hierin legt de gemeente uit hoe ze de resultaten behaalde en betaalde. 

Gemeenschappelijke regelingen

Dit gaat over documenten van een aantal organisaties waar de gemeenten mee samenwerken. De rekenkamers van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen onderzochten deze samen.