Werkwijze

De Rekenkamer is een raadscommissie, ingesteld door de Gemeenteraad van Enschede. Gemeentes zijn volgens de Gemeentewet verplicht om een rekenkamer te hebben (artikel 81a t/m 81k, artikel 182 t/m 185). De rekenkamercommissie doet op eigen initiatief onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De Gemeenteraad kan aan de Rekenkamer vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Enschede kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp.
De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Enschede 2016' [LINK].  
De rekenkamercommissie voert jaarlijks drie a vier onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan [LINK]. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is gebaseerd op jaarlijkse gesprekken met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, op actuele ontwikkelingen en thematiek. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamer verzoeken om onderzoek te doen naar een niet-ingepland onderwerp. Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats, in het jaarplan voor het aankomende jaar. 
De rekenkamer houdt zich aan de AVG en heeft daartoe een privacy-verklaring [LINK] en een register van verwerkingen [LINK].