Werkwijze

Elke gemeente moet een rekenkamer hebben

Dit is verplicht en staat in de gemeentewet.  Elke gemeente regelt dit zelf. Ook hoeveel geld ze hiervoor uitgeven.

In Enschede bestaat de rekenkamer uit leden van de gemeenteraad en leden van buiten de gemeente. De gemeenteraad kiest de leden uit.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer controleert of het gemeentebestuur goed werkt. Ook onderzoekt de rekenkamer of het gemeentebestuur:

 • zich aan de regels houdt;

 • de afgesproken doelen haalt;

 • niet meer geld uitgeeft dan nodig.

De rekenkamer beslist zelf welk onderwerp zij laat onderzoeken. Soms vraagt de gemeenteraad aan de rekenkamer om ergens in te duiken. De rekenkamer mag alle documenten van de gemeente bekijken.

Welke onderwerpen onderzoekt de rekenkamer?

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Armoede
 • Veiligheid
 • Bijstand
 • Afval
 • Schulddienstverlening
 • Vliegveld
 • Openbaar vervoer
 • Jeugdzorg en welzijn

Bekijk alle onderzoeken