Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is niet de bedoeling dat de commissie de ‘bewaker’ wordt van het Enschede Akkoord; dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente als geheel naar de inwoners toe! Van de gemeenteraad als kadersteller en controleur van het college. Van het college van b en w als uitvoerder van het bestuursakkoord. En tot slot van het ambtelijk apparaat als adviseur van het college en de raad. Het is dan ook de raad (en niet de commissie) die het college ter verantwoording roept.

Maar ook van onze stads- en dorpsgenoten mag wat worden verwacht. Want goede participatie is een tweezijdig verhaal. Bewoners die ons scherp houden, die meedenken over de juiste onderwerpen en/of aanpak, die initiatief tonen, die ideeën aandragen en die de gemeente uitdagen (‘right to challenge’). De commissie Enschede Akkoord staat open voor vroegtijdige inbreng van bewoners.