Vergaderschema

De commissie Enschede Akkoord komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Het voorlopige vergaderschema voor 2019 is als volgt:

  • dinsdag 12 maart
  • dinsdag 2 april
  • dinsdag 7 mei
  • dinsdag 28 mei
  • dinsdag 18 juni
  • dinsdag 10 september
  • dinsdag 1 oktober
  • dinsdag 29 oktober
  • dinsdag 26 november
  • dinsdag 17 december

Bekijk de vergaderingen in de kalender.

Alle vergaderingen beginnen om 17:00 uur en eindigen uiterlijk om 19:00 uur. Vergaderlocatie en agenda worden circa 10 dagen van tevoren bekend gemaakt op www.enschede.nl/bestuur. De vergaderingen worden daarnaast aangekondigd via de gemeentelijke bekendmakingen in Huis aan huis Enschede.