Subsidies

De gemeente Enschede subsidieert verschillende initiatieven van inwoners, organisaties en verenigingen.

Op deze webpagina vindt u informatie over het aanvragen van diverse subsidies. En ook de voorwaarden die zijn verbonden aan het toekennen van gemeentelijke subsidies en verdere informatie.

 

Subsidies algemeen

De belangrijkste regels op basis waarvan subsidies worden toegekend en de voorwaarden die zijn verbonden aan het verkrijgen van subsidies staan beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV). En voor aparte categorieën in de verschillende bijzondere verordeningen. Aan de hand van de verschillende categorieën kunt u zien welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.

Bij het behandelen van subsidieaanvragen is de gemeente gebonden aan behandeltermijnen. Ook deze kunt u in de Algemene Subsidieverordening vinden. In de ASV leest u ook welke termijnen er voor u als aanvrager van subsidies gelden.

Op een paar uitzonderingen na controleert de gemeente achteraf of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt op een goede manier zijn uitgevoerd. Ook wordt gekeken of er aan eventueel gestelde verplichtingen is voldaan. Wanneer dit het geval is wordt de subsidie ook formeel vastgesteld.

De Algemene Subsidieverordening (ASV) is ook als PDF beschikbaar.

Subsidie voor sportverenigingen

Voor maatschappelijk actieve sportverenigingen.

Subsidie culturele activiteiten

Voor incidentele culturele activiteiten.

Subsidie voor jeugdverenigingen

Voor jeugdverenigingen die vrijetijdsbesteding bieden.

Subsidie voor Amateurkunst

Voor amateurkunstenaars of verenigingen.

Subsidie voor evenementen

Voor evenementen die de stad verder helpen.

Stimuleringsfonds Binnenstad

Voor spontane initiatieven en gevelverbetering.

Fonds Wederopbloei: vraag subsidie aan voor jouw idee of voorstel 

Fonds Wederopbloei is voor initiatieven die de stad sterker maken.

Subsidie voor uw wijk, buurt of dorp

Voor bewonersorganisaties of -groeperingen.

Subsidie GroenBlauw Enschede

Voor klimaatadaptieve maatregelen aan uw woning.