Subsidie sparen wijkbudget

Bewonersorganisaties of -groeperingen aan wie subsidie wijkbudget is toegekend, kunnen (een deel van) dit wijkbudget opzij zetten om te sparen voor grote en/of specifieke initiatieven die redelijkerwijs niet in een keer te financieren zijn. Het sparen van wijkbudget kan voor maximaal drie jaren. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarvoor het wijkbudget is toegekend.

U kunt subsidie sparen wijkbudget aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Aanvraagformulier subsidie sparen wijkbudget (invulformulier).

U kunt het ondertekende formulier opsturen naar:

E-mail:

postbus20@enschede.nl

Post:

College van B&W
Postbus 20
7500 AA Enschede

 • Aanvragers van de subsidie sparen wijkbudget zijn bewonersorganisaties of -groeperingen aan wie wijkbudget is toegekend. Zij gaan over de herverdeling van het wijkbudget en toetsen hiervoor de initiatieven van buurt-, wijk- of dorpsbewoners. Voorbeelden: wijkraad, dorpsraad, commissie wijkbudgetten.
 • De aanvraag subsidie sparen wijkbudget moet worden ingediend vóór 1 oktober in het jaar waarvoor het wijkbudget is toegekend. De sluitingstermijn is voorgeschreven in artikel 10 subsidieverordening wijkbudgetten Enschede.
 • Een aanvraag subsidie sparen wijkbudget bevat in ieder geval:
  - Een beschrijving van het initiatief en van het doel.
  - Een beschrijving van hoe het initiatief wordt uitgevoerd met daarbij een zo concreet mogelijke planning en begroting.
  - Een onderbouwing waarmee draagvlak voor het initiatief wordt aangetoond.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders beslist op de aanvraag.
 • Na toekenning, beheert het College het spaardeel van het wijkbudget.
 • De Subsidie sparen wijkbudget mag alleen besteed worden binnen de toegekende spaarperiode van maximaal 3 jaren.
 • Als het beoogde grote en/of specifieke initiatief niet gerealiseerd wordt of kan worden tijdens de spaarperiode, dan vloeit het toegekende spaarbedrag, of het restant daarvan, terug in de algemene middelen van de gemeente.

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.