Subsidie sparen wijkbudget

Bewonersorganisaties of -groeperingen aan wie subsidie wijkbudget is toegekend, kunnen (een deel van) dit wijkbudget opzij zetten om te sparen voor grote en/of specifieke initiatieven die redelijkerwijs niet in een keer te financieren zijn. Het sparen van wijkbudget kan voor maximaal drie jaren. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarvoor het wijkbudget is toegekend.