Subsidie voor Amateurkunst

Bent u een amateurkunstenaar of bent u lid van een amateurkunstvereniging en wil u een project opzetten? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. U kunt kiezen tussen twee vormen van subsidie: Projectensubsidie of Tweejarensubsidie.

Projectensubsidie­

Een projectensubsidie is voornamelijk bedoeld voor verenigingen die jaarlijks één activiteit uitvoeren. Bijvoorbeeld een kerstconcert.  De gemeente toetst de aanvragen op volgorde van binnenkomst, er is dus geen deadline. De toetsing van de projectensubsidie is lichter dan die van de Tweejarensubsidie.

Tweejarensubsidie

De subsidie voor tweejarige programma’s richt zich op verenigingen die meerdere projecten en gevarieerde activiteiten voor de komende twee jaar willen opzetten. De Tweejarensubsidie biedt de mogelijkheid om voor twee jaar financiële zekerheid te hebben. Dit geeft de ruimte voor verenigingen om zich verder te ontwikkelen. Voor een Tweejarensubsidie zijn wel meer voorwaarden. Er is een harde deadline (31 januari 2020) en er zijn strenge voorwaarden.