Subsidie voor culturele activiteiten

Steeds vaker gaat het bij culturele activiteiten om mengvormen van professionele en amateurkunst en combinaties variërend van podiumkunst, literaire activiteiten tot beeldende kunst en vormgeving. Om aan te sluiten bij deze praktijk en vooral ook om maatwerk te kunnen leveren, regelt de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 de subsidiering van alle incidentele culturele activiteiten onder één dak.

Amateurkunst

De gemeente gaat in 2020 over op een nieuwe regeling voor amateurkunst.

  • Voor 2020: de subsidiepot voor 2020 is leeg. Het heeft daarom geen zin meer om een aanvraag voor 2020 in te dienen. 
  • Voor 2021: Wilt u subsidie voor een amateurkunst project dat plaatsvindt in 2021 of later? Dit vraagt u aan via de pagina Subsidie voor Amateurkunst.

Evenementen

Voor evenementen is er een aparte subsidieregeling. Vraag een subsidie voor een evement aan.