Subsidie voor culturele activiteiten

Steeds vaker gaat het bij culturele activiteiten om mengvormen van professionele en amateurkunst en combinaties variërend van podiumkunst, literaire activiteiten tot beeldende kunst en vormgeving. Om aan te sluiten bij deze praktijk en vooral ook om maatwerk te kunnen leveren, regelt de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 de subsidiering van alle incidentele culturele activiteiten onder één dak. Onder deze verordening vallen ook de activiteiten van Enschede Studentenstad (zie hoofdstuk 6 in de Subsidieverordening culturele activiteiten). Hoewel Enschede Studentenstad en culturele activiteiten aan dezelfde verordening getoetst worden, hebben zij verschillende budgettaire plafonds.

Amateurkunst

De gemeente is in 2020 overgegaan op een nieuwe regeling voor amateurkunst.

  • Voor 2020: het subsidieplafond voor 2020 is bereikt. U kunt daarom voor 2020 geen subsidie meer aanvragen.
  • Voor 2021: Wilt u subsidie voor een amateurkunst project dat plaatsvindt in 2021 of later? Dit vraagt u aan via de pagina Subsidie voor Amateurkunst.

Evenementen

Voor evenementen is er een aparte subsidieregeling. Vraag een subsidie voor een evenement aan.