Subsidie voor opvang, begeleiding en beschermd wonen

Instellingen die zorg bieden op het gebied van opvang, begeleiding en beschermd wonen kunnen subsidie aanvragen.

De instellingen moeten zorg bieden in het kader van:

​het bieden van opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

  • het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
  • het bevorderen van sociale verslavingszorg;
  • het bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • het bestrijden van eergerelateerd geweld;
  • het bestrijden van mensenhandel;
  • het bieden van beschermd wonen.