Subsidie voor wijkorganen

Door het College erkende wijkorganen - dorpsraden, wijkcommissies, bewonersteams, wijkplatforms en buurtkringen - kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor organisatie- en representatiekosten. Hieronder vallen zaken als het huren van vergaderruimte en de kosten die gemaakt worden voor algemene ledenvergaderingen. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

U kunt subsidie wijkorganen aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Aanvraagformulier subsidie wijkorganen (invulformulier).

U kunt het ondertekende formulier opsturen naar:

E-mail:

postbus20@enschede.nl

Post:

College van B&W van Enschede
Postbus 20
AA Enschede

  • Aanvragers van de subsidie moeten de status van door het College erkend wijkorgaan hebben.
  • Aan aanvragers van de subsidie wordt gevraagd een financiële verklaring te overleggen. Daarnaast wordt het wijkorgaan gevraagd aan te geven hoe hoog de egalisatiereserve van de subsidie is. Met egalisatiereserve wordt dat deel van de subsidie bedoeld dat niet besteed is en meegenomen wordt naar het volgende jaar.
  • Is de egalisatiereserve groter dan het bedrag van de subsidie voor het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dan heeft het wijkorgaan geen recht op de subsidie.
  • De aanvraag Subsidie wijkorganen moet voor 1 oktober in  het jaar voorafgaand aan het toekenningsjaar van de subsidie worden aangevraagd.
  • De aanvraag wordt getoetst aan de Subsidieverordening wijkorganen 2008.
  • Het College van burgemeester en wethouders beslist op de aanvraag.
  • Na toekenning, wordt het subsidiebedrag op rekening van het wijkorgaan gestort.  

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.