Subsidie voor wijkorganen

Door het College erkende wijkorganen - dorpsraden, wijkcommissies, bewonersteams, wijkplatforms en buurtkringen - kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor organisatie- en representatiekosten. Hieronder vallen zaken als het huren van vergaderruimte en de kosten die gemaakt worden voor algemene ledenvergaderingen. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.