Subsidie wijkbudgetten

Bewonersorganisaties of -groeperingen kunnen een keer per jaar de subsidie wijkbudgetten aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Meer informatie vindt u in het document Subsidie wijkbudgetten (pdf).

Wilt u weten hoe mensen wijkbudget kunnen krijgen en inzetten voor het realiseren van bewonersinitiatieven? Kijk dan op de website Jijmaaktdebuurt.

U kunt subsidie wijkbudget aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Aanvraagformulier subsidie wijkbudgetten (invulformulier).

U kunt het ondertekende formulier opsturen naar:

E-mail:

postbus20@enschede.nl

Post:

College van B&W van Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

 • Aanvragers van de subsidie wijkbudgetten zijn bewonersorganisaties of -groeperingen die op enige wijze de belangen behartigen van bewoners in een bepaalde buurt, wijk of dorp. Voorbeelden: wijkraad, dorpsraad, bewonersplatform, buurtkring etc.
 • De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. De sluitingstermijn is voorgeschreven in artikel 9, lid 3 Algemene subsidieverordening Enschede.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders beslist op de aanvraag onder voorbehoud.
 • Na akkoord van het College moet de aanvrager een bestedingsplan voorleggen aan de stadsdeelcommissie voor akkoord.
 • Uiterlijk drie maanden na afloop van het subsidiejaar moet de bewonersorganisatie een verantwoording overleggen aan de stadsdeelcommissie.
 • De subsidie wijkbudgetten kan alleen besteed worden in het kalenderjaar volgend op het jaar van aanvragen.
 • Een eventueel restant van de subsidie wijkbudgetten vloeit na dit toekenningsjaar terug in de algemene middelen van de gemeente.
 • Voor grote of specifieke initiatieven die redelijkerwijs niet in een jaar gefinancierd kunnen worden, bestaat er de mogelijkheid om subsidie wijkbudgetten gedurende drie jaren te sparen.
 • Kijk voor meer informatie over de Aanvraag sparen wijkbudget voor bewonersorganisaties of -groeperingen op de pagina Subsidie sparen wijkbudget.
 • In overleg met een andere bewonersorganisatie of -groepering bestaat de mogelijkheid om subsidie wijkbudgetten over te hevelen van de ene naar de andere bewonersorganisatie of -groepering.
 • Het stadsdeelmanagement van de gemeente is de gesprekspartner van bewonersorganisaties of -groeperingen waar het gaat om sparen en overhevelen van wijkbudget.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.