Subsidie wijkbudgetten

Bewonersorganisaties of -groeperingen kunnen een keer per jaar de subsidie wijkbudgetten aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Meer informatie vindt u in het document Subsidie wijkbudgetten (pdf).

Wilt u weten hoe mensen wijkbudget kunnen krijgen en inzetten voor het realiseren van bewonersinitiatieven? Kijk dan op de website Jijmaaktdebuurt.