Subsidie wijkbudgetten

Bewonersorganisaties kunnen een keer per jaar de subsidie wijkbudgetten aanvragen. Als subsidiehouder zijn zij verantwoordelijk voor de bestedingen in de wijk. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Meer informatie vindt u in het document Subsidie wijkbudgetten (pdf).

Wilt u weten hoe u als inwoner een bijdrage kunt krijgen uit het wijkbudget van uw wijk, kijk dan op de website Jijmaaktdebuurt.