Subsidie voor uw wijk, buurt of dorp

Als bewoner van een buurt, wijk of dorp kunt u geld krijgen om uw eigen omgeving beter, fraaier, veiliger of leefbaarder te maken. Een wijk- of dorpsraad of andere bewonersorganisatie vraagt hiervoor 1 keer per jaar geld aan bij de gemeente. Dit noemen we subsidie wijkbudget. De bewonersorganisatie beslist over de verdeling van het geld onder de voorgestelde plannen of ideeën.

Subsidie wijkbudget aanvragen

Wat moet u weten

  • U dient als bewonersorganisatie een aanvraag voor subsidie in. Dit kan eenmaal per jaar
  • Na een voorlopig akkoord volgt een beschikking waarin staat dat u de subsidie krijgt. Na afloop van het jaar moet u laten zien aan welke plannen of ideeën het geld is besteed
  • Als van de subsidie een bedrag overblijft, gaat dit terug naar de gemeente
  • Het is mogelijk om te sparen voor grote plannen of ideeën die niet met de subsidie van 1 jaar betaald kunnen worden. U moet dan een verzoek spaarverzoek wijkbudget indienen. Let op: dit bedrag mag alleen besteed worden binnen de spaarperiode en gaat terug naar de gemeente als het plan niet doorgaat

Voorwaarden

De subsidieaanvraag in 2023 moet u vóór 1 oktober 2022 bij ons indienen. Dit geldt ook voor de aanvraag om subsidie te sparen.