Bibob onderzoek

Met een Bibob onderzoek willen we strafbare feiten voorkomen.
We onderzoeken zo of de persoon 'met wie wij zaken doen' betrouwbaar is. Zo’n onderzoek doen we bijvoorbeeld als we signalen krijgen dat de aanvrager of de zakenpartners te maken kunnen hebben met strafbare feiten. Gelukkig hebben de meeste ondernemers of personen goede bedoelingen. Met een Bibob onderzoek beschermen we ook deze ondernemers en inwoners.

Onder ‘Aanvragen’ leest u wat u doet als u een Bibob moet ondergaan.