Cameratoezicht in de openbare ruimte

Om geweldpleging, straatroof, drugshandel en andere overlast op straat tegen te gaan, hangen er camera’s in de binnenstad van Enschede. De camera’s bieden de politie en gemeente de mogelijkheid om de omgeving goed in de gaten te houden en er kan snel worden ingespeeld op overlast en eventuele incidenten.

Waar vindt cameratoezicht in de openbare ruimte plaats?

Het gaat om twaalf cameralocaties in de binnenstad. De cameralocaties zijn in nauw overleg met de politie bepaald. Door middel van borden wordt aan het publiek duidelijk gemaakt dat men zich in een gebied met cameratoezicht bevindt.

Wie gaat er over cameratoezicht?

De besluitvorming over het al dan niet inzetten van publiek cameratoezicht ligt bij de gemeenteraad en de burgemeester. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens. De politie is ook degene die gebruik maakt van de beelden voor de handhaving van de openbare orde. Daarom ligt de operationele regie bij de politie.

Hoe kan ik camerabeelden opvragen?

De uitkijkruimte waar de camerabeelden worden bekeken, bevindt zich in de meldkamer in Hengelo. De camerabeelden in de binnenstad worden 24 uur per dag opgenomen en maximaal 28 dagen bewaard, waarna deze worden gewist. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet Politiegegevens. De politie is ook de instantie die gebruikmaakt van de beelden voor de handhaving van de openbare orde. Daarom ligt (op grond van artikel 151c lid 3 Gemeentewet) de operationele regie bij de politie.

Particulieren kunnen geen beelden opvragen. Bent u slachtoffer van criminaliteit en vermoedt u dat er mogelijk beelden van zijn, geef dit dan aan bij uw aangifte. Doe dit zo snel mogelijk. De politie zal alleen de beelden opvragen als men het vermoeden heeft dat de beelden daadwerkelijk een meerwaarde kunnen geven in een opsporingsonderzoek.