Hoe werkt de gemeente aan een veilig Enschede

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente heeft de regierol in het lokale veiligheidsbeleid. Daarom maken wij iedere vier jaar, in samenwerking met professionals, partners en inwoners, het integraal veiligheidsbeleid. In het integraal veiligheidsbeleid staat hoe we samen met onze partners aan een veilig en leefbaar Enschede werken, en wat de uitgangspunten en prioriteiten hierbij zijn.

Bekijk hier het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024.

Bekijk hier de Infographic Integraal Veiligheidsbeleid 2021 – 2024.