Onderzoek en cijfers over veiligheid

Onderzoek en cijfers zijn belangrijk om te kunnen volgen hoe het gaat met de veiligheid binnen de gemeente. Op deze pagina vindt u verschillende onderzoeken en cijfers die inzicht geven in de veiligheidssituatie in Enschede.

Veiligheidsbeeld

Het document Veiligheidsprioriteiten 2021 - 2024 (PDF) is een rapportage over de veiligheidssituatie in de gemeente Enschede. Deze rapportage is opgesteld ter voorbereiding op het integraal veiligheidsbeleid 2021-2024. 

Kennispunt Twente

Kennispunt Twente is het statistiek- en onderzoeksbureau van verschillende overheidsorganisaties in Twente, waaronder de gemeente Enschede. Kennispunt Twente doet onderzoek en verzamelt gegevens over verschillende onderwerpen, waaronder veiligheid. Kijk op de website van Kennispunt Twente voor actuele cijfers en onderzoeken.

Facebook Politie Enschede

Regelmatig publiceert Politie Enschede cijfers over veiligheid, waaronder maandelijks de reactietijden. Bekijk daarvoor de Facebookpagina van Politie Enschede.

Waar staat je gemeente

Op de website Waarstaatjegemeente.nl is te vinden hoe gemeenten er voor staan op verschillende terreinen, waaronder veiligheid. Op deze website kunt u de cijfers van uw eigen gemeente ook vergelijken met andere gemeenten.

De Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor geeft bijvoorbeeld informatie over het veiligheidsgevoel van mensen in hun woonomgeving, over ervaren overlast en over de mate van tevredenheid over de politie. De Veiligheidsmonitor presenteert naast het landelijke beeld ook regionale en lokale uitkomsten (van de 50 grootste gemeenten). De Veiligheidsmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd in de vorm van een rapportage en in de vorm van cijfers in de databank van het CBS.

Lees hier de rapportage van de Veiligheidsmonitor.

Bekijk hier de databank van het CBS.

Dataportaal Politie

Data.politie.nl is het dataportaal van de politie en bevat cijfers over geregistreerde criminaliteit, overlast, politieprestaties en de bedrijfsvoering van de politie. De meeste cijfers zijn tot op wijk- en buurtniveau te bekijken. Een deel van de cijfers is slechts tot op gemeenteniveau te zien. Op data.politie.nl kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen.