Polarisatie en radicalisering

We horen tegenwoordig steeds vaker over polarisatie en radicalisering. Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen (groepen) mensen in de samenleving die kan leiden tot maatschappelijke spanningen. Onder radicalisering verstaan we de bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven. In Enschede werken we samen met verschillende partners, zoals politie en hulpverleningsorganisaties, in de aanpak van radicalisering en polarisatie. Zo willen we onze open en vrije samenleving beschermen tegen angst en verdeeldheid.

Meld-en adviespunt radicalisering voor professionals

Het meld- en adviespunt Radicalisering is er voor professionals die beroepsmatig te maken kunnen krijgen met (signalen van mogelijke) radicalisering. U kunt als professional het meldpunt inschakelen bij zorgen over signalen van (mogelijke) radicalisering, als u behoefte heeft om van gedachten te wisselen over een mogelijke polarisatie- of radicaliseringssituatie, of als u een andere informatie-of adviesvraag rondom dit onderwerp heeft. Het meld- en adviespunt kan u helpen om een situatie te beoordelen en kan adviseren over hoe te handelen: het richt zich op het ondersteunen van u als professional. Daarbij staat voorop dat degene over wie u zich zorgen maakt, hulp krijgt om (verdere) radicalisering te voorkomen.

Er wordt veilig en vertrouwelijk omgegaan met de door u verstrekte informatie. U kunt, indien gewenst, anoniem om informatie en advies vragen of een melding doen. U hoeft ook niet bekend te maken om wie u zich zorgen maakt. Het meld-en adviespunt radicalisering kunt u per mail bereiken via radicalisering@enschede.nl of via telefoonnummer 14 053. Als u belt met het telefoonnummer en aangeeft waar u voor belt, wordt u doorverbonden met de juiste medewerkers. Uiteraard kunnen signalen ook besproken worden met de politie (wijkagent). Via telefoonnummer 0900 88 44 kunt u in contact komen met de betreffende wijkagent.

Melden voor inwoners

Heeft u als inwoner zorgen over een (mogelijke) situatie van polarisatie of radicalisering? Dan kunt u uw zorgen delen met de (wijkagent van de) politie. Via het telefoonnummer 0900 88 44 belt u de politie en kunt in contact komen met de betreffende wijkagent.