Toezicht en handhaving

Op veel gebieden binnen de gemeente zijn regels gesteld. Aan deze regels moet u zich houden. De gemeente controleert of u zich wel aan deze regels houdt. Als de gemeente dit niet zou doen, dan zou het een grote chaos kunnen worden. De gemeente controleert de naleving van de regels door middel van toezicht en handhaving.

  • Toezicht en handhaving vinden plaats op verschillende terreinen binnen de gemeente:
  • Toezicht en handhaving op de naleving van regels rondom het opgeven van persoons- en adresgegevens.
  • Toezicht en handhaving op de naleving van regels rondom aanbieders en gebruikers van sociale voorzieningen (zoals uitkeringen) en onderwijs (bijvoorbeeld leerplicht).
  • Toezicht en handhaving op het gebied van regels rondom bouw en milieu. Meer informatie over de handhaving van bouw en milieu.
  • Toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Meer informatie over toezicht en handhaving in de openbare ruimte.