Verkiezingen

In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats.
De eerstkomende verkiezing is op woensdag 20 maart 2019.
U kunt dan stemmen voor de provinciale staten van Overijssel (overijssel.nl) én het waterschap Vechtstromen (vechtstromen.nl).
De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.

Provinciale statenverkiezingen

Hier vindt u informatie over de provinciale statenverkiezing op 20 maart 2019.

Waterschapsverkiezingen

Hier vindt u informatie over de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019.

Europees parlementsverkiezing

Hier vindt u informatie over de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019.

Gemeenteraadsverkiezing

Hier vindt u informatie en handige tips over de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Raadgevend Referendum

Hier vindt u de uitslag van het Raadgevend Referendum van 21 maart 2018.