Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verkiezingen

In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats.
De eerstkomende verkiezing is op woensdag 17 maart 2021.
U kunt dan stemmen voor de Tweede Kamer.
De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.

 

Tweede Kamerverkiezing

Hier vindt u informatie over de Tweede Kamerverkiezing. De volgende verkiezing vindt plaats op 17 maart 2021.

Gemeenteraadsverkiezing

Hier vindt u informatie en handige tips over de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Provinciale statenverkiezing

Hier vindt u informatie over de Provinciale Statenverkiezing van 20 maart 2019.

Waterschapsverkiezing

Hier vindt u informatie over de waterschapsverkiezing van 20 maart 2019.

Europees parlementsverkiezing

Hier vindt u informatie over de verkiezing van het Europees Parlement van 23 mei 2019.