Verkiezingen

In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats.
De eerstkomende verkiezing is op woensdag 20 maart 2019.
U kunt dan stemmen voor de provinciale staten van Overijssel (overijssel.nl) én het waterschap Vechtstromen (vechtstromen.nl).
De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezing

Hier vindt u informatie en handige tips over de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Raadgevend Referendum

Hier vindt u de uitslag van het Raadgevend Referendum van 21 maart 2018.