Verkiezingen

De volgende Gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op 21 maart 2018. Tegelijk kunt u stemmen voor het Raadgevend Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

U kunt dan van 7.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen.

Uitslag verkiezingen Enschede

De definitieve uitslagen van de verkiezingen zijn bekend.

Kiesgerechtigdheid

Om een stem uit te mogen brengen bij Tweede Kamerverkiezingen moet u kiesgerechtigd zijn.

Voorlopige opkomstpercentages

Op 15 maart kunt u hier de tussentijdse opkomstpercentages volgen tot 20.00 uur.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan tijdig een kiezerspas aan.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om namens u te stemmen.

Stemmen vanuit het buitenland

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017, moet u zich eerst registreren.

Kandidatenlijst

De kandidatenlijsten zijn officieel vastgesteld door het Centraal Stembureau.

Stembureaus

U kunt als kiezer zelf bepalen in welk stembureau in Enschede u gaat stemmen.

Stempas

U ontvangt uw stempas uiterlijk 1 maart 2017 thuis per post.