Gemeenteraadsverkiezing

Op 21 maart 2018 vond de Gemeenteraadsverkiezing plaats. Hieronder vindt u relevante informatie over stembureaus, de stempas, volmacht, kandidatenlijsten e.d.

Verder nuttige aanvullende tips en informatie onder andere over de deelnemende politieke partijen en hun standpunten, het initiatief IkTekenvoor80! en stemhulpen.