Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeenteraadsverkiezing

Op 21 maart 2018 vond de Gemeenteraadsverkiezing plaats. Hieronder vindt u relevante informatie over stembureaus, de stempas, volmacht, kandidatenlijsten e.d.

Verder nuttige aanvullende tips en informatie onder andere over de deelnemende politieke partijen en hun standpunten, het initiatief IkTekenvoor80! en stemhulpen.

Word stembureaulid

U kunt zich aanmelden om stembureaulid te worden.

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

U kunt hier uitslagen van Gemeenteraadsverkiezingen bekijken.

Voorlopige opkomstpercentages Gemeenteraadsverkiezing

Op de dag van de verkiezing leest u hier tot 20.00 uur de voorlopige opkomst per uur.

Kiesgerechtigdheid Gemeenteraadsverkiezing

Om een stem uit te mogen brengen bij Gemeenteraadsverkiezingen moet u kiesgerechtigd zijn.

Stempas Gemeenteraadsverkiezing

U ontvangt uw stempas per post.

Stembureaus

U kunt als kiezer zelf bepalen in welk stembureau in Enschede u gaat stemmen.

Stemmen bij volmacht Gemeenteraadsverkiezing

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u een andere kiezer in Enschede machtigen om namens u te stemmen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland Gemeenteraadsverkiezing

Met de gemeenteraadsverkiezing is het niet mogelijk om in een andere gemeente dan Enschede uw stem uit te brengen.

Stemmen vanuit het buitenland Gemeenteraadsverkiezing

Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, dan kunt u alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing als u (nog) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nieuwe politieke partijen

Als u mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen, registreer uw partij dan voor 22 december 2021 bij de gemeente Enschede.