Kiesgerechtigdheid Gemeenteraadsverkiezing

Om een stem uit te mogen brengen bij een gemeenteraadsverkiezing moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
  • EU-onderdaan zijn;
    Bent u een niet EU-onderdaan dan moet u minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
  • op 5 februari 2018 ingezetene zijn in de Basisregistratie Personen van de gemeente Enschede.

Door te stemmen bepaalt u samen met andere kiezers in Enschede welke partijen in de gemeenteraad zitting nemen. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende jaren.