Stemmen bij volmacht Gemeenteraadsverkiezing

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. 

Goed om te weten

  • Woont u in de zelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
  • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. 

Schriftelijke volmacht

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of u bent in het buitenland als u de stempas bezorgd wordt? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Schriftelijke volmacht aanvragen met DigiD (nog niet beschikbaar)

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Persoonlijk aanvragen

U kunt een schriftelijke volmacht persoonlijk aanvragen bij afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor tot dinsdag 15 maart 2022, 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk aanvragen

U kunt een schriftelijke volmacht schriftelijk aanvragen bij de afdeling Publieksdienstverlening. Uw schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 ontvangen zijn. U stuurt de aanvraag naar: 

Gemeente Enschede 
Afd. verkiezingen
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE