Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Raadgevend referendum

Raadgevend referendum ingetrokken

De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken.
Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.