Raadgevend referendum

Raadgevend referendum ingetrokken

De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken.
Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.  

Uitslag referendum

U kunt hier de uitslag van het referendum bekijken.