Aanvragen vervangende stempas of kiezerspas Raadgevend Referendum

U kunt hier een vervangende stempas of kiezerspas voor het Raadgevend Referendum aanvragen.

U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 maart 2018. Heeft u geen stempas ontvangen of u bent u uw stempas kwijtgeraakt? U vraagt hier een vervangende stempas aan. 
Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dan kunt u hier een kiezerspas aanvragen.

Een vervangende stempas of kiezerspas vraagt u aan tot vrijdag 16 maart 2018 12:00 uur.
Persoonlijk kunt u dit tot dinsdag 20 maart 12.00 uur in het Stadskantoor aanvragen.

Let op: Als u uw 'oude' stempas terugvindt, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.