Extern lid Rekenkamercommissie

Meer informatie?

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u zich wenden tot de onafhankelijke voorzitter van de rekenkamercommissie, dhr. H. de Boer, e-mail: h.f.deboer@utwente.nl of de secretaris mw. N. van Proosdij via n.vanproosdij@enschede.nl  

Vanwege het vertrek van een extern lid (einde benoemingstermijn) zijn wij op zoek naar een Extern Lid Rekenkamercommissie.

Wie zijn wij? 

De Rekenkamercommissie van Enschede bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, en (op dit moment) 2 externe leden en 6 interne leden vanuit de Gemeenteraad. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

De Rekenkamer is een raadscommissie, ingesteld door de Gemeenteraad van Enschede. Zij kan op eigen initiatief onderzoek doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De Gemeenteraad kan aan de Rekenkamer vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Enschede kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De rekenkamercommissie voert jaarlijks drie à vier onderzoeken uit, met uiteenlopende onderwerpen. Deze onderzoeken zijn benoemd in het jaarplan.

Enschede kent een rekenkamercommissie met externe en interne leden. Vanwege de verwachte invoering van de wet “Versterking decentrale rekenkamers” zal de vorm en samenstelling van de Rekenkamer na de gemeenteraadsverkiezingen aangepast worden.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie en de onderzoeken is te vinden op www.enschede.nl/rekenkamer

Wie zoeken we? 
 • Actieve betrokkenheid bij het meedenken voor de opzet van een te starten onderzoek.
 • Methodologische en inhoudelijke beoordeling van onderzoeken.
 • Meedenken bij het schrijven van conclusies & aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.
 • Maandelijkse deelname aan de vergaderingen van de Rekenkamercommissie.
 • Deelname aan onderzoeksbegeleidingscommissies.
 • Meedenken over het functioneren en innoveren van de Rekenkamer(commissie) en haar werkzaamheden.
Wat vragen wij van je? 
 • HBO/WO werk en denkniveau op het gebied van de lokale overheid.
 • Deskundig en ervaren in beleidsonderzoek.
 • Overzicht en inzicht in de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid.
 • Betrokken bij het lokale bestuur.
 • Inzicht in politieke verhoudingen en bestuurlijke processen.
 • Directe betrokkenheid en affiniteit met Enschede en/of Twente.
 • Bij voorkeur ervaren en deskundig in het sociaal domein en/of in het bezit van een aantoonbaar juridisch profiel.
 • Kennis van en ervaring met het toepassen van diverse methoden en technieken van onderzoek.
 • Ambtenaren in dienst van de gemeente Enschede komen niet in aanmerking voor lidmaatschap van de Rekenkamercommissie.
Wat bieden we? 

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om eenmaal herbenoemd te worden. Een extern lid ontvangt een netto vergoeding van €137,08 per vergadering.

Datum gepubliceerd: 
01 oktober 2021
Sluitingsdatum: 
27 oktober 2021
Organisatie: 
Gemeente Enschede
Vacature type: 
Uren: 
Minimum salaris: 
Maximum salaris: