Jongerencoach

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Jolinde ten Brinke, 0620876199. Je sollicitatie kun je richten aan Gideon Sterkenburg, teamleider Leerplicht/RMC. Maak daarvoor gebruik van de onderstaande "solliciteer" knop en vul je gegevens in in het sollicitatieformulier. Stuur je brief inclusief  je CV als bijlage mee

Ben jij onze nieuwe jongerencoach? Bij het team RMC zoeken ze een collega die zich fulltime wil inzetten voor deze doelgroep.

Wie zijn wij? 

De afdeling werk en inkomen voert voor de gemeente Enschede de Participatiewet uit. De afdeling bestaat uit 8  teams. Team claimbeoordeling beoordeelt aanvragen voor bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand. Team handhaving voert  handhavingsonderzoeken uit en bepaalt de hoogte van sancties en maatregelen. Team inkomensvoorziening zorgt voor de tijdige betaling van uitkeringen en verwerkt mutaties. Team werkzoekendenbegeleiding, diagnose en projecten begeleidt uitkeringsgerechtigden terug naar de arbeidsmarkt. Team detacheringen/LKS zorgt voor de detachering van circa 500 SW-medewerkers bij werkgevers en uitvoering van de loonkostensubsidie. Het team Adviseurs Werk zorgt voor de werkgeversdienstverlening. Team onderwijs voert de Leerplichtwet uit en draagt zorg voor RMC. Bij dit laatste team zoeken we een jongerencoach voor de Twentse Belofte (RMC)

Wie zoeken we? 

Wat gaat deze coach doen?

Voor de Enschedese aanpak van jongeren die zonder startkwalificatie van school zijn gegaan (Twentse Belofte 5) zoeken we een jongerencoach die:

 • het perspectief en de motivatie van een klein aantal als leidraad neemt;
 • van daaruit samen met de jongeren via een stappenplan koerst op de best passende vervolgstappen richting school en/of werk;
 • in staat is de jongeren op alle levensgebieden te begeleiden;
 • indien nodig ook buiten kantooruren bereikbaar is;
 • in staat is met andere betrokken partners (professionals en informeel netwerk) samen te werken aan wat specifiek voor de jongere nodig is.

Wat gaat de gemeente doen ?

 • Het Actieteam (Voortijdig Schoolverlaten) selecteert jongeren zonder startkwalificatie en zonder schoolinschrijving tussen de 16 en 27 jaar, deels bekend, deels onbekend bij de gemeente;
 • De jongerencoach wordt inhoudelijk ondersteund;
 • De coach krijgt de beschikking over alle bij de gemeente bekende gegevens over de jongere;
 • De projectcoördinatoren dragen zorg voor opschaling en escalatie, wanneer oplossingen stagneren;
 • De projectleider organiseert maatwerkbudget om waar nodig  ‘buiten’ de kaders te kunnen handelen.
Wat vragen wij van je? 
 • Stelt zich naast de jongere op. Accepteert de jongere zoals die is als mens en is oprecht geïnteresseerd in diens ontwikkeling;
 • Kan coachen op de balans tussen ondervragen en overvragen, dat wat realistisch is passend bij zijn/haar kunnen;
 • Is in staat om de verleiding van snelle (aanbodgerichte) oplossingen te weerstaan en samen met de jongere naar echte oplossingen te komen in de ogen van de jongere;
 • Kan goed samenwerken met professionals en (zelfgekozen) contactpersonen uit het netwerk van de jongere;
 • Bouwt aan vertrouwen en continuïteit van de coaching door snelheid van handelen en intensief contact;
 • Begrijpt dat dit proces voor de jongeren in stappen vooruit en stappen terug verloopt;
 • Kan hulp vragen en escaleren naar hoger geplaatsten indien nodig;
 • Heeft uitstekende sociale en schriftelijke vaardigheden;
 • Is laagdrempelig, flexibel en consistent;
 • Is flexibel in uren, zodat hij/zij de jongeren kan bijstaan op lastige momenten;
 • Heeft minimale inwerktijd nodig;
 • Is gemotiveerd om als ‘pionier’ bij te dragen aan het resultaat van de aanpak.
 • Heeft een aantoonbaar HBO werk – en denkniveau.

Functie-randvoorwaarden:

 • De jongerencoach valt organisatorisch onder het Teamleider Leerplicht/RMC.
 • In principe is dit een voltijds functie.
Wat bieden we? 

We zijn op zoek naar meerdere jongerencoaches. De functie is ingedeeld in schaal 9. Salarisinpassing is afhankelijk van de mate waarin voldaan wordt aan het functieprofiel. Op deze functie is de CAO gemeenten en de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden Enschede van toepassing.

Datum gepubliceerd: 
03 mei 2021
Sluitingsdatum: 
16 mei 2021
Organisatie: 
Gemeente Enschede
Vacature type: 
Tijdelijke vacature
Minimum salaris: 
€2756,-
Maximum salaris: