Kwartiermaker Toekomstscenario Kind- en gezin bescherming Twente

Meer informatie?

Ben jij de kwartiermaker die de gemeente Enschede helpt het sociaal domein te versterken? Dan horen we graag van je. Je kunt je sollicitatie voor 4 juli 2022 richten aan de Gemeente Enschede t.a.v. Petra Pover Afdelingshoofd Strategie & Beleid Sociaal – Jeugd & Wmo. Maak daarvoor gebruik van de onderstaande ‘solliciteer’ knop en vul je gegevens in het sollicitatieformulier in. Stuur je brief inclusief je CV als bijlage mee.

Wij hebben 6 en 13 juli 2022 gereserveerd voor de 1e en 2e ronde sollicitatiegesprekken voor deze functie. De gesprekken vinden in het stadhuis in Enschede plaats, waarbij het eerste gesprek mogelijk digitaal zal zijn.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Shahina Nazir, Senior Adviseur Sociaal Domein op 06 – 13059811.

Uitdagende functie, waarbij je ons meeneemt in jouw ideeën en ervaring. Je krijgt de vrijheid en ondersteuning om samen met de Twentse gemeenten en de ketenpartners te werken aan hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien, in het belang van het kind en gezin.

Wie zijn wij? 

Toekomstscenario kind- en gezin bescherming

De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met veel betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen.  

Het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is in samenwerking met alle betrokken partijen opgesteld, in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de VNG. De kind- en gezinsbescherming zijn daarbij onderdeel van een brede, gezins- /systeemgerichte aanpak (0 - 100) jaar.  Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. De aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling, het programma Geweld hoort nergens thuis, Scheiden zonder schade en de ontwikkelagenda Veiligheid voorop zijn onderdeel van en geïntegreerd in het toekomstscenario. Kenmerkend hierbij is de integrale, intersectorale en domein overstijgende (Zorg, Veiligheid en Straf) benadering.

De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbescherming en transparant, eenvoudig en lerend. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind is er een Lokaal Team met een vast contactpersoon. Deze werkt nauw samen met een Regionaal Veiligheidsteam waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht.

Het kabinet heeft de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang in Nederland voor de periode 2022-2025 extra middelen toegekend voor de voorbereiding op en invoeren van het toekomstscenario in hun regio. Zo ook Enschede voor de regio Twente. Voor de eerste fase zoeken we een kwartiermaker. Ben je iemand die inspireert, die kan luisteren, draagvlak weet te creëren en verbinden? Die de beoogde ontwikkeling kan neerzetten in een door de partners gedragen plan voor de komende jaren en coördineert in de uitvoering van concrete maatregelen? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn benieuwd naar jouw ideëen en ervaringen.

Organisatie

Bestuurlijke ambities en nieuwe centrumgemeentetaken en de transformatievraagstukken in het sociaal domein maken dat het takenpakket van Enschede in de regio in de laatste jaren aanzienlijk is verzwaard.

Binnen dat takenpakket hebben we professionals nodig die met ons durven te vernieuwen. Die durven te innoveren binnen – en buiten – het sociaal domein. Dat vraagt wat van ons als organisatie, maar ook van de professionals die bij en met ons werken. Binnen de gemeente Enschede werken we volgens de volgende waarden: Vertrouwen, Verbinden, Vrij zijn en Voorbeeld geven. We zetten daarbij vol in op persoonlijke ontwikkeling.

Je komt te werken binnen Strategie & Beleid Sociaal Domein. Dit cluster is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken rondom werk & inkomen, onderwijs, asiel & integratie, jeugdhulp & veiligheid, gezondheid, sport & leefstijl, zorg & wonen, integrale zorg, wijkontwikkeling & welzijn. Een groeiend aandeel van deze taken voeren we uit als verantwoordelijke centrumgemeente. Transformatie en innovatie lopen als een rode draad door deze thema’s heen. Dat vraagt van jou als senior beleidsadviseur dat je over grenzen heen kunt kijken. Oordeelvrij luisteren, open staan en ontwikkelkracht zijn bij uitstek karaktereigenschappen die daarbij passen.

Wie zoeken we? 

Als kwartiermaker vind je het interessant om te werken aan een opdracht in een complexe bestuurlijke en organisatorische context. Je weet met natuurlijk gezag en oog voor de diverse belangen het Toekomstscenario in Twente op de agenda te zetten, binnen alle betrokken organisaties.

Je brengt in beeld waar Twentse gemeenten en organisaties staan t.o.v. het toekomstscenario (startfoto), welke elementen zijn al gerealiseerd, wat mist, wat zouden we op een andere manier kunnen vormgeven? Het gaat ook om gewenste richting, bereidheid en mogelijkheid tot zetten van stappen.

Je komt in afstemming met betrokken partners tot een gedragen plan met acties en bijbehorende netwerkstructuur dat toewerkt naar het toekomstscenario in Twente.

Daarnaast verken je samen met de ketenpartners de wenselijkheid van deelname landelijke proeftuinen en stelt indien wenselijk een plan voor deelname op. 

Je moet er rekening mee moeten houden dat het toekomstscenario een ingrijpend traject is voor alle betrokken partijen. Daarbij is er landelijke nog onduidelijkheid. Een aantal actielijnen van het toekomstscenario bevinden zich buiten de invloedsfeer van Twente. Een deel van de operatie is regionaal en een deel is lokaal en dat moet bij elkaar komen.

Wat vragen wij van je? 

Als kwartiermaker weet je, dat je gaat werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een hoge mate van (politieke) sensitiviteit, oftewel oog voor de verschillende belangen en voor de omgeving. Daarnaast ben je communicatief en redactioneel goed onderlegd, kun je goed organiseren en weet je hoe je onderhandelt voor het beste resultaat. Tot slot herken je jezelf in het volgende: analytisch, samenwerkend, proactief, eigen visie en doelgericht. Ook ben je niet bang om buiten systemen te denken en functie-overstijgend te handelen.

Voor deze functie breng je de volgende kennis en ervaring mee:

 • Minimaal hbo+/academisch denk- en werkniveau.
 • Kennis en ervaring van het werkveld (aanpak huiselijk geweld en gedwongen kader) evenals ervaring met regionale samenwerking is een pre
 • Je weet organisaties te verbinden en bent in staat verschillende partijen bij elkaar te brengen en belangen op tafel te krijgen en tot gezamenlijke afspraken te komen, die bestendig en toekomstgericht zijn.
 • Ervaring en gezaghebbend in de uitvoering van opdrachten in multidisciplinaire situaties i.c. politiek bestuurlijke krachtenveld en met verschillende belangen van betrokken professionele organisaties.
 • Je schakelt makkelijk van strategisch naar uitvoerend niveau en weet de stip op de horizon te koppelen aan de praktijk.
 • Je hebt een netwerk binnen dit deel van de jeugdhulp in de regio of bent in staat dit snel op te bouwen en weet snel de weg te vinden.
 • Je bent communicatief, enthousiast, oplossingsgericht en denkt in kansen.
Wat bieden we? 

Natuurlijk is dit een uitdagende functie, waarbij je ons meeneemt in jouw ideeën en ervaring op kansengelijkheid. Je krijgt de vrijheid en ondersteuning om samen met je collega’s te werken aan deze opdracht. Als je kiest om te reageren op deze functie, dan wacht je een uitdagende baan waarbij je een actieve bijdrage levert aan een bruisende en inclusieve stad. Je kunt het volgende van ons verwachten:

 • Een aantrekkelijk salaris tussen € 4.447,- en € 6.103, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (maximaal schaal 12), passend bij de ervaring die je meebrengt;
 • Je wordt ingeschaald als senior beleidsadviseur;
 • Prima arbeidsvoorwaarden, een 24 tot 32-urige werkweek met flexibele werktijden, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget dat voor verschillende zaken inzetbaar is;
 • Een goede pensioenregeling.
 • Op deze functie zijn de Cao Gemeenten en Aanvullende Arbeidsvoorwaarden Enschede van toepassing;

De functie geldt eerst voor een jaar. Afhankelijk van wat de implementatie en uitvoering van het plan vraagt aan competenties en benodigde inzet kan er een mogelijkheid zijn tot verlenging.  

Datum gepubliceerd: 
14 juni 2022
Sluitingsdatum: 
03 juli 2022
Organisatie: 
Gemeente Enschede
Vacature type: 
Tijdelijke vacature
Uren: 
24
Minimum salaris: 
€ 4.447,-
Maximum salaris: 
€ 6.103,-