Bewoners “razend enthousiast” over wijkbudget

19 april 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
presentatie plannen voor de buurt in west

Kerst in West, een Meimarkt, een Zomerfeest, fiets- en lampionnentocht, een muziekinstallatie voor buurtcentrum ’t Ni-je Terphoes, het tuinenfestival Soundgardens in Boekelo, het planten van groen op school- en speelpleinen, de aanleg van bloemenlinten, het onderhoud van wandelpaden en een nieuwe wijkkrant. Dit is een greep uit de initiatieven die in 2022 in het stadsdeel West (deels) zijn betaald met geld uit de wijkbudgetten van de gemeente Enschede.

In totaal is op die manier ruim 205.000 euro uitgegeven in West. In totaal was er ruim 240.000 euro beschikbaar voor dit stadsdeel. 

De verantwoording over de besteding van de wijkbudgetten in 2022 is dinsdag 18 april besproken in de stadsdeelcommissie West. Sinds 2012 verstrekt de gemeente wijkbudgetten aan de 5 stadsdelen. Dit gebeurt onder de noemer “Jij maakt de buurt”. Het geld wordt met name besteed aan sociale activiteiten en verbetering van de openbare ruimte.

Chelsey Deiana van speeltuin Robinia aan de Berkstraat vertelde hoe het bestuur dankzij het wijkbudget de speeltuin leefbaar kan houden. Elke woensdagmiddag krijgen zo’n 30 kinderen uit de buurt er een gezonde en gevarieerde lunch. Elke vrijdagmiddag kunnen kinderen komen knutselen. Met “Pleinspeeldagen” probeert het bestuur jongeren een leuke vakantie te geven. “Zonder wijkbudget zouden we dit niet kunnen doen”, zei ze.

“Pleinnoabers” Hennie Otto en Rob Roelofs zorgen met geld uit het wijkbudget onder meer voor bloemenlinten in de omgeving van de Jan Tooropstraat, Theo van Doesburgstraat en Mondriaanstraat. Ze deden ook een aanvraag voor een springkussen en partytent voor het buurtfeest. “Wij zijn razend enthousiast”, aldus Rob Roelofs.

Draagvlak en buurtbelang staan voorop

Wijkorganen beheren de budgetten. Dat kan een wijkraad, dorpsraad, buurtkring of een commissie zijn. Enschede telt 29 commissies wijkbudgetten. Zij beoordelen de initiatieven aan de hand van de spelregels voor de besteding van het wijkbudget. Draagvlak en buurtbelang staan daarbij voorop. In de meeste gevallen doet de gemeente de financiële afhandeling.

Stadsdeelwethouder West, Harmjan Vedder, is enthousiast over wat er het afgelopen jaar met de wijkbudgetten is gerealiseerd. “Het is fantastisch om te zien dat mensen de budgetten gebruiken om de buurt groener en mooier te maken, en activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld voor kinderen. Dat is waar deze budgetten voor zijn bedoeld. Fijn dat er zo goed gebruikt van wordt gemaakt.”

Heb jij ideeën voor jouw buurt? Lees hier meer over de wijkbudgetten
 

Greep uit de wijkinitiatieven met wijkbudget West