Bijeenkomst SociaalLab053

12 mei 2016

Uitnodiging rondetafelgesprek: Praat mee over de ontwikkelingen in het sociaal domein!

Enschede maakt zich sterk voor een samenleving waar iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond of beperkingen. Een samenleving waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en elkaar helpen waar dat nodig is. De samenleving kan oplossingen bieden voor belemmeringen die mensen ervaren in het dagelijkse leven. Met basisvoorzieningen die op orde zijn, zodat inwoners op eigen kracht kunnen meedoen. Soms is ondersteuning nodig om weer in de eigen kracht te komen, voor korte of langere tijd. Die ondersteuning wordt geboden, passend bij de situatie van degene die het nodig heeft.

De afgelopen periode zijn allerlei taken van het rijk overgegaan naar lokaal niveau. Dit vanuit de gedachte dat dan met minder geld betere zorg en ondersteuning kan worden geboden. Hieraan werken kunnen en willen we als gemeente niet alleen. Deze opgave vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarvoor hebben we de naam SociaalLab053 bedacht. SociaalLab053 is een vernieuwingsproces waarin we met elkaar een fundamentele vernieuwing realiseren die de ondersteuning aan inwoners beter, effectiever en eenvoudiger maakt. Dit betekent ook een positieve ontwikkeling voor u en uw organisatie.

Uitnodiging rondetafelgesprek

Als aftrap van dit proces willen we graag met een groep creatieve en ondernemende mensen uit de zorg, werk, onderwijs en welzijn in gesprek. Met als hoofdvragen:

  • Welke opgave staan wij samen voor?
  • Welke wensen en verwachtingen heeft u over de stappen die gezet kunnen worden om de ondersteuning aan bewoners te verbeteren?
  • Welke samenwerking is mogelijk en wenselijk?
  • Welke rol ziet u voor uzelf en voor de gemeente?

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten bij dit rondetafelgesprek op 30 mei 2016 van 14.00-17.00 uur. Graag horen we of u van de uitnodiging gebruik maakt. U kunt zich aanmelden tot woensdag 18 mei 2016, via mail: sociaallab053@enschede.nl. Vermeld uw naam, organisatie en postadres, zodat we u het programma en het adres van de locatie kunnen toesturen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sociaallab053@enschede.nl.

Hilde Reints, directeur Sociaal Domein

[Deze middag past binnen het “Festival der Verantwoording” in Enschede. Tijdens dit festival van 18 mei tot 3 juni 2016 zijn er in diverse Nederlandse gemeenten openbare gesprekken over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Om samen te leren en te reflecteren. Leden van de gemeenteraad, van de Tweede Kamer, inwoners van Enschede en andere belangstellenden (bijvoorbeeld van andere gemeenten) zijn van harte welkom bij het gesprek. De exacte locatie hoort u van ons, na aanmelding. Enschede organiseert tijdens het festival, naast dit rondetafelgesprek, ook een bijeenkomst op 26 mei 2016 met als thema Nieuw Enschedees Welzijn. Kijk voor informatie over het festival op de website van Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).]