Bijentelling: Wat zoemt er in uw achtertuin?

05 april 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
2 meisjes die bij een bloeiende boom bijen aan het tellen zijn

Denkt u bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet u vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

Doe mee!

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen want 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk, ook als u niet zoveel van bijen weet. 

De website van de Nationale Bijentelling neemt u stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die u in uw tuin of balkon kunt tegenkomen. 

Hoe werkt de Bijentelling?

  1. Ga naar www.nationalebijentelling.nl en meld u aan. 
  2. Tel op 15 of 16 april een half uur de bijen in uw tuin of op uw balkon. Doe dit op een zonnig - of in ieder geval droog - moment.
  3. Loop rustig één rondje door uw tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die u ziet.
  4. Uitgeteld? Voer uw resultaten vanaf 15 april in op de website. 

Enschede is bij-vriendelijk

Het voortbestaan van bijen staat door het verdwijnen van leefgebieden door steeds meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk. Daarom brengt Enschede op meerdere locaties wilde bloemen terug in de stad. Jaarlijks leggen we nieuwe bloemenlinten aan. We beheren het openbaar groen op verschillende plekken met ecologisch maaibeheer. Daarnaast hebben we speciaal voor inwoners de website www.groenblauwenschede.nl waar u kunt zien wat u kunt doen om de biodiversiteit in uw (voor)tuin of balkon te vergroten. Tot slot stimuleren we basisscholen om het schoolplein te vergroenen en de bij te helpen met bijenhotels en het inplanten van bloembollen.

Nationale Bijentelling 

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen.