Bijstand: arbeidsverplichtingen

Iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, moet voldoen aan de arbeidsverplichtingen (Rijksoverheid.nl).  Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren, uw kennis en ervaring op niveau houden en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging of het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd en onterecht ontvangen uitkering kan worden teruggevorderd.