Bijstand: arbeidsverplichtingen

Iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, moet voldoen aan de arbeidsverplichtingen (Rijksoverheid.nl).  Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren, uw kennis en ervaring op niveau houden en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging of het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd en onterecht ontvangen uitkering kan worden teruggevorderd.

Arbeidsverplichtingen

De arbeidsverplichtingen bestaan uit:

 • de arbeidsplicht;
 • de re-integratieplicht;
 • de tegenprestatieplicht.

Wat verwachten wij van u?

De arbeidsplicht betekent dat u actief naar werk moet zoeken. Dit doet u door:

 • ingeschreven te staan bij het UWV;
 • aangeboden werk te accepteren en te behouden;
 • er alles aan te doen om weer betaald werk te vinden;
 • kranten, vacaturesites e.d. door te nemen en te reageren op hierin vermelde vacatures;
 • zich in te laten schrijven bij uitzendbureaus en werk te accepteren wat door het uitzendbureau wordt aangeboden;
 • zich netjes te gedragen in sollicitatieprocedures;
 • alles na te laten waardoor u niet aan het werk komt;
 • te zorgen dat uw uiterlijk, kleding en gedrag netjes is en deze het vinden of houden van werk niet tegenwerkt;
 • niet alleen te zoeken naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio;
 • bereid te zijn tot maximaal 3 uur per dag (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) te reizen voor werk;
 • er voor te zorgen dat u uw kennis en werkvaardigheden verbetert en bijhoudt.

Re-integratieplicht

Zolang u nog niet aan het werk kunt, heeft u de re-integratieplicht. Dit houdt in dat u:

 • meewerkt aan een onderzoek waarbij wordt vastgesteld of u nog kunt werken of re-integreren. Dit kan een onderzoek door een arts zijn;
 • meewerkt aan trajecten naar werk met begeleiding van de gemeente;
 • scholing gaat volgen waardoor uw kansen op werk beter worden;
 • vrijwilligerswerk gaat doen;
 • een aangeboden traject gaat volgen waardoor u uit uw sociaal isolement wordt gehaald.

Tegenprestatieplicht

Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald. De tegenprestatie mag maximaal een half jaar duren en maximaal 24 uur per week. Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf. U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen. Als tegenprestatie kunt u verschillende dingen doen bij verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • koffie schenken in een wijkhuis;
 • voorleesouder zijn op school;
 • het opknappen van speelplekken in de wijk;
 • taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen.

Misschien bent u al vrijwilliger. Dan kunt de gemeente vragen om dat als tegenprestatie te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum, telefoonnummer 053-4817800.

Tijdelijke ontheffingen

 Soms kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeids- of tegenprestatieplicht krijgen. Bijvoorbeeld omdat u zorgtaken (ook mantelzorg) doet, of omdat er medische redenen zijn. Het is mogelijk dat we beslissen dat u een tijdje niet hoeft te solliciteren. Dit noemen we tijdelijke ontheffing. Voor de re-integratieplicht kunt u geen tijdelijke ontheffing krijgen. Deze geldt altijd.

Als u een tijdelijke ontheffing krijgt, kijken we wel of u een traject om weer aan het werk te komen kunt volgen.  Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Zodat u weer aan het werk kunt als de tijdelijke ontheffing is afgelopen.

Hoe lang duurt de tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen?

De duur van de tijdelijke ontheffing is afhankelijk van uw situatie. Deze ontheffing is nooit langer dan drie jaar. Hierover maakt u afspraken met uw contactpersoon. 

Bent u alleenstaande ouder en heeft u kinderen jonger dan 5 jaar?

Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar kunnen tijdelijk worden ontheven van de arbeidsplicht en van de tegenprestatieplicht. De maximale ontheffingsperiode is 5 jaar. De ontheffing stopt als uw jongste kind 5 jaar wordt. Wel moet u samen met de gemeente een scholingsplan maken. Door een opleiding heeft u meer kans op betaald werk na de ontheffingsperiode. U bent verplicht mee te werken aan de opleiding. Als u zich niet houdt aan de afspraken in het scholingsplan wordt uw tijdelijke ontheffing beëindigd en krijgt u een korting op uw uitkering. U kunt deze ontheffing zelf aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum, telefoonnummer 053-4817800.

Bent u alleenstaande ouder en heeft u kinderen jonger dan 12 jaar?

Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar moeten zoeken naar betaald werk en als u betaald werk gevonden heeft dit ook aan te nemen. De gemeente houdt er wel rekening mee dat u het werk kunt combineren met de zorg voor uw kinderen. Er moet daarom kinderopvang geregeld zijn of kunnen worden.

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.