Bijstand en vakantie

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u uw vakantie vooraf melden bij de gemeente. Binnen de schoolvakanties hoeft u de vakantie alleen te melden. Voor een vakantie in Nederland buiten de schoolvakanties of langer dan 4 weken moet u toestemming vragen. Als u naar het buitenland gaat, moet u altijd toestemming vragen. Doe dit minimaal 2 weken voor vertrek.

Vakantie in het buitenland

  • U mag per kalenderjaar 28 dagen naar het buitenland. Het maakt niet uit wat de reden van uw verblijf in het buitenland is. Gaat u langer dan 28 dagen, dan stoppen we uw uitkering.
  • U mag uw vakantiedagen spreiden over meerdere periodes. U mag overgebleven vakantiedagen niet meenemen naar het volgende jaar.
  • U mag bij een verblijf in het buitenland rond de jaarwisseling vakantiedagen van 2 jaren achter elkaar opnemen. Het mogen er samen niet meer dan 28 zijn. Dus: 10 dagen in december en dan direct 7 dagen in januari mag wel. 21 dagen in december en dan direct 10 dagen in januari mag niet.

Vakantie in Nederland

Vakanties buiten de schoolvakanties om, of langer dan 4 weken, kunnen nadelige gevolgen hebben voor arbeidsverplichtingen zoals solliciteren, werken en het volgen van een opleiding. Daarom moet u hiervoor altijd toestemming vragen aan de gemeente.

Voorwaarden

  • U moet aan de gemeente doorgeven waar en hoe u tijdens uw vakantie bereikbaar bent.
  • Als er werk voor u is gevonden, komt u terug van vakantie. Doet u dit niet, dan kunnen wij uw uitkering verlagen.
  • U mag niet wegblijven bij een cursus of opleiding om op vakantie te gaan. Als u dat wel doet, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Contact

Bel met de gemeente via 053 - 481 78 00. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.