Bijstand: verplicht op zoek naar werk

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u een aantal plichten om te zorgen dat u weer een betaalde baan vindt. We noemen dit arbeidsverplichtingen. Als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. We kunnen de uitkering dan tijdelijk verlagen.

Meer informatie

De arbeidsverplichtingen bestaan uit:

 • Arbeidsplicht
 • Re-integratieplicht
 • Tegenprestatieplicht

Arbeidsplicht

De arbeidsplicht betekent dat u actief naar werk moet zoeken. Dit moet u doen:

 • Inschrijven bij het UWV en uitzendbureaus
 • Kranten en vacaturesites doornemen en reageren op vacatures
 • Aangeboden werk aanvaarden en proberen te behouden
 • Zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet tegenhoudt
 • Kennis en werkvaardigheden verkrijgen en bijhouden
 • Meewerken aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt
 • Bereid zijn tot maximaal 3 uur per dag (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) te reizen voor werk
 • Bereid zijn te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden

Re-integratieplicht

Zolang u nog niet aan het werk kunt, heeft u re-integratieplicht. Dit moet u doen:

 • Meewerken aan een onderzoek om vast te stellen of u nog kunt werken of re-integreren
 • Meewerken aan trajecten naar werk met begeleiding van de gemeente
 • Scholing volgen waardoor uw kansen op werk beter worden
 • Vrijwilligerswerk doen

Tegenprestatieplicht

U bent verplicht om een tegenprestatie te doen als de gemeente dat van u vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om voor de samenleving nuttige activiteiten. De tegenprestatie is onbetaald, maximaal 24 uur per week en mag maximaal een half jaar duren. Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:

 • Koffie schenken in een wijkhuis
 • Voorleesouder zijn op school
 • Speelplekken in de wijk opknappen
 • Taalmaatje zijn voor iemand die inburgert

Als u al vrijwilliger bent, kunt u de gemeente vragen om dat als tegenprestatie te zien. Bel met 053 – 481 78 00.

Tijdelijke ontheffing

Soms kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeids- of tegenprestatieplicht krijgen. Bijvoorbeeld omdat u zorgtaken heeft, alleenstaande ouder met jongere kinderen bent of omdat er een medische reden is. De gemeente beslist dan dat u een tijdje niet hoeft te solliciteren. Voor de re-integratieplicht kunt u geen tijdelijke ontheffing krijgen.