Bijstandsuitkering stopzetten

U wilt uw (aanvullende) bijstandsuitkering beëindigen. Bijvoorbeeld als u gaat werken, samenwonen of gaat verhuizen naar een andere gemeente. Om te voorkomen dat u een schuld krijgt doordat u te veel uitkering ontvangt, is het belangrijk dat u de wijziging direct doorgeeft. U voorkomt daar ook een eventuele boete mee.

U kunt uw (aanvullende) bijstandsuitkering op 2 manieren beëindigen:

 1. U geeft dit door via dit digitale wijzigingenformulier.
  Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Heeft u een geldig DigiD dan kunt u de wijzingen direct doorgeven. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.
 2. U belt op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur met het Gemeentelijke Contact Centrum 053 – 481 78 00 en geeft de wijziging door.

De uitkering is een tijdelijke inkomensvoorziening. U heeft geen recht meer op een uitkering als u bijvoorbeeld:

 • een baan heeft gevonden waarmee u meer verdient dan de bijstandsnorm;
 • gaat trouwen of samenwonen en uw partner meer verdient dan de bijstandsnorm;
 • een partner heeft die een baan heeft gevonden en meer verdient dan de bijstandsnorm;
 • verhuist naar een andere gemeente;
 • een erfenis of schenking krijgt of een prijs wint. U mag namelijk maar tot een bepaald bedrag aan vermogen hebben;
 • recht heeft op een andere uitkering, zoals een WW- of WIA-uitkering;
 • recht heeft op studiefinanciering;
 • recht heeft op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u een gedeeltelijk AOW-pensioen? Dan heeft u recht op een aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen van de SVB;
 • verhuist naar het buitenland;
 • te lang naar het buitenland gaat;
 • gedetineerd bent.

Hoe verloopt de beëindiging

U krijgt een brief van de gemeente als uw uitkering is beëindigd. Hierin staat ook waarom uw uitkering is beëindigd en of u eventueel nog geld krijgt of geld moet terugbetalen.

Terugvordering

Als u teveel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dit uiteraard terug te betalen. Dit noemen we terugvordering. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • u bent uw verplichtingen niet nagekomen;
 • u heeft achteraf een andere vergoeding voor uw kosten ontvangen;
 • u heeft onterecht of een te hoog voorschot gekregen;
 • uw inkomsten werden achteraf gekort op uw uitkering. Als u een aanvullende uitkering op uw inkomsten ontvangt, dan worden deze inkomsten meestal één maand later gekort op uw uitkering. Bijvoorbeeld: uw inkomsten van de maand januari worden ingehouden op uw uitkering van februari. Als uw uitkering op 01-02-2017 is beëindigd, ontstaat er een terugvordering omdat uw inkomsten over de maand januari niet meer verrekend kunnen worden met de uitkering van februari.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.