Bijstandsuitkering stopzetten

U wilt uw (aanvullende) bijstandsuitkering beëindigen. Bijvoorbeeld als u gaat werken, samenwonen of gaat verhuizen naar een andere gemeente. Om te voorkomen dat u een schuld krijgt doordat u te veel uitkering ontvangt, is het belangrijk dat u de wijziging direct doorgeeft. U voorkomt daar ook een eventuele boete mee.