Binnenkort uw huis isoleren? Laat nu een ecologische quickscan uitvoeren

21 maart 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Vanaf 1 april begint voor veel vogels het broedseizoen en komen vleermuizen uit hun winterslaap. Het kan zo zijn dat beschermde diersoorten in uw huis aanwezig zijn. Om deze dieren niet te storen of te doden mag u tussen 1 april en 1 augustus uw huis niet isoleren. U kunt een ecologische quickscan laten uitvoeren aan uw woning om erachter te komen of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Als daaruit blijkt dat dit het geval is, moet u eerst uw huis natuurvrij maken. Zijn er geen beschermde diersoorten in uw woning aanwezig? Dan kunt u aan de slag met het verduurzamen van uw woning.

Zonder dat u het doorhebt kunt u het leven van dieren verstoren. Dat is niet goed voor de natuur en biodiversiteit, maar u kunt daarbij ook de regels voor beschermde planten- en diersoorten in de Omgevingswet overtreden. 

Stimuleren om te verduurzamen maar ook rekening houden met de natuur 

De wetgeving voor natuurbescherming zit soms in de weg bij het verduurzamen van huizen. Als gemeente zijn we op dit moment daarom bezig met een ontheffing voor duurzame maatregelen via een soortenmanagementplan (SMP). Het SMP is een plan waarbij gemeenten in kaart brengen waar welke beschermde soorten leven. Voor Enschede wordt voor zo'n 20 verschillende beschermde diersoorten een SMP opgesteld. Dit doen we samen met woningbouwcorporaties Domijn, De Woonplaats, Ons Huis en SJHT. Als we de leefplekken en populatieomvang van de soorten eenmaal in kaart hebben gebracht, gaan we deze plekken gericht versterken. 

Naast het in kaart brengen van diersoorten in het SMP, zijn we ook bezig met een pre-SMP. Het Pre-SMP is ter overbrugging tot het SMP er ligt. De pre-SMP-methodiek zorgt ervoor dat er tijdens isolatiewerkzaamheden bij particulieren geen dieren gedood worden en er ook na isolatie voldoende verblijfplaatsen beschikbaar blijven. Zo kan de verduurzaming van woningen doorgaan en worden de kwetsbare diersoorten tegelijkertijd ook beschermd. Zodra ons pre-SMP is goedgekeurd (verwachting mei 2024) is voor het verduurzamen van de woning een ecologische quickscan niet meer nodig. U kunt zich tegen die tijd aanmelden om gebruik te maken van deze pre-SMP ontheffing. Maar let op: wel moet u uw woning natuurvrij maken. Ook moet u als alternatief nestkasten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen aan de woning plaatsen. 

Binnenkort isoleren? Dan moet u nu een ecologische quickscan laten uitvoeren 

Nestplekken weghalen of beschermde dieren verstoren in en rond de woning mag niet. Toch kan dat gebeuren bij sommige maatregelen, zoals:  

  • Spouwmuurisolatie 
  • Buitengevelisolatie 
  • Buitendakisolatie 
  • Isolatie van borstweringen 
  • Zonnepanelen plaatsen 
  • Verbouwing  
  • Slopen van schoorstenen, schuren, buitenmuren of daken 

Gaat u binnenkort met 1 van de maatregelen hierboven aan de slag? Dan moet u nu nog laten controleren of er beschermde diersoorten (kunnen) zitten. Dit kan door een ecologische quickscan uit te laten voeren. Zo sluit u uit dat er dieren kunnen zitten. 

Beslisboom Natuurinclusief Isoleren

Blijkt dat er beschermde diersoorten in uw woning aanwezig zijn? Laat uw huis dan natuurvrij maken

Dit kan tussen nu en 1 april of vanaf augustus tot november. Natuurvrij maken is ervoor zorgen dat eventuele beschermde dieren die in uw woning verblijven de kans krijgen om op een goede manier te ontsnappen. Op een manier dat ze niet gestoord en gedood worden. Bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn gebruiken hiervoor producten zoals ‘exclusion flaps'. Deze flappen zijn zo ontworpen dat vleermuizen wel naar buiten kunnen, maar niet terug naar binnen. Andere producten zijn weringsborstels. Deze maken de dakranden dicht en voorkomen dat huismussen daar gaan broeden. Meer informatie over bedrijven die uw woning natuurvrij kunnen maken vindt u op natuurvriendelijkisoleren.nl/woningeigenaarexterne-link-icoon.  

Kalender Natuurvrij Maken Woning

Controleer of u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit nodig heeft 

Ook als er geen beschermde diersoorten in uw woning aanwezig zijn, moet u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kan op omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon. Hier kunt u een vergunningscheck doen. Daarna kan het gecertificeerde (isolatie)bedrijf aan de slag.  

Heeft u vragen of bent u nog op zoek naar een bedrijf dat natuurinclusief bouwt of verbouwt? 

Stuur ons een mailtje via enschede@groenblauwenschede.nl, dan helpen we u verder. Meer informatie over natuurinclusief bouwen en verbouwen vindt u op milieucentraal.nl/natuurinclusiefexterne-link-icoon