Bodem en Ondergrond

U kunt een groot deel van de bodeminformatie van de gemeente Enschede raadplegen via internet. Op de kaart “Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede” is informatie over verschillende bodem gerelateerde onderwerpen te raad plegen. Deze kaart kunt u benaderen via de link Bodemkwaliteitskaart Gemeente Enschede.

De gegevens op de kaart “Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede” zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze kaart beschikbare informatie.

U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij bodeminfo@enschede.nl.