Burgemeester sluit bedrijfspand aan Midzomerweg voor 1 jaar en winkelpand aan Molenstraat voor 6 maanden vanwege drugshandel

20 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Op last van burgemeester Roelof Bleker is afgelopen week een bedrijfspand aan de Midzomerweg op het Euregio bedrijventerrein in Enschede gesloten voor één jaar in verband met het overtreden van de Opiumwet. Eerder deze maand is een winkelpand aan de Molenstraat voor zes maanden gesloten vanwege drugshandel.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat in het bedrijfspand aan de Midzomerweg handel in harddrugs plaatsvond. Er is niet alleen een zeer grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen, ook komt uit de politierapportage naar voren dat er in het bedrijfspand een grote som contant geld, een tabletteermachine en geldtelmachines zijn aangetroffen. Vanwege de aanwezigheid van de zeer grote hoeveelheid harddrugs heeft de burgemeester besloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet het bedrijfspand voor een periode van twaalf maanden te sluiten tot en met 14 november 2024. 

Ernstige bedreiging voor de openbare orde en veiligheid

De geconstateerde feiten en omstandigheden in het bedrijfspand maken dat er sprake was van een ernstige bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van de politierapportage kan geconcludeerd worden dat het pand aan de Midzomerweg een wezenlijke rol vervulde in de keten van drugshandel.
Uit een eerder onderzoek van de politie is gebleken dat in het winkelpand aan de Molenstraat ook op grote schaal drugshandel plaatsvond. Het doel van de sluiting van beide panden, die geen connectie met elkaar hebben, is om drugshandel tegen te gaan. Ter bescherming van onder meer de openbare orde en veiligheid.

Sluitingsbeleid

Tot op heden zijn er in 2023 op last van de burgemeester negen drugspanden in Enschede gesloten. Vorig jaar zijn dertien panden gesloten. De gemeente Enschede voert een sluitingsbeleid bij het aantreffen van hard- en softdrugs in een woning of pand. Dit gebeurt op basis van nauwe samenwerking tussen gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Het sluitingsbeleid is bedoeld om een einde te maken aan de drugshandel, overlast en de aanloop van drugsgebruikers en criminelen.

Vermoedens van drugshandel blijven melden

In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie treedt de gemeente Enschede streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten. “Elke inwoner van onze gemeente moet zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat inwoners verdachte situaties of vermoedens van drugshandel en hennepkwekerijen blijven melden, zodat we hier tegen op kunnen treden”, aldus burgemeester Roelof Bleker. De politie is hiervoor bereikbaar via 0900 8844 en via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.