Camerabeelden en privacy (onder constructie)

Bijvoorbeeld voor de openbare orde en veiligheid in de binnenstad. Ook gebruiken we soms tijdelijk camera’s om in kaart te brengen hoe het verkeer doorstroomt, om gemeentelijke eigendommen te beschermen of om overlast door afvaldumping tegen te gaan.

De gemeente Enschede is zich er van bewust dat camera’s de privacy van inwoners kan schenden. Daarom maken we bewuste afwegingen tussen het doel van de camera en de privacy van de inwoners. Een mooi voorbeeld daarvan is de test van een camerasysteem in een fietstunnel waarbij gebruikers zelf konden bepalen of zij de camera aan wilden zetten.