Cameratoezicht op milieupleinen verlengd na evaluatie proef

19 juli 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De burgemeester, politie en het OM hebben ingestemd met het plaatsen van camera’s bij milieupleinen voor een periode van 3 jaar.

Het gaat in eerste instantie om 4 ‘hotspots’. In totaal wijzen we 25 milieupleinen aan. Dat betekent dat we daar ook camera’s naartoe kunnen verplaatsen als er aanleiding voor is. Het cameratoezicht moet leiden tot minder illegale bijplaatsingen van afval naast containers. Het besluit komt voort uit de evaluatie van een proef met camera’s die liep van maart 2022 tot maart 2023. 

De proef moest uitwijzen of de aanwezigheid van camera’s leidde tot vermindering van het aantal bijplaatsingen. Uit de evaluatie blijkt dat op 3 locaties het aantal bijplaatsingen aanzienlijk afnam. Het aantal klachten nam met gemiddeld 70% af. Ook deelden we 289 boetes uit en 24 waarschuwingen. Op 25 milieupleinen in Enschede zien we dat afval onevenredig vaak naast de boven- en ondergrondse verzamelcontainers belandt. We noemen dit ook wel illegale bijplaatsing. Wethouder Leefomgeving en Afval Marc Teutelink: “Het gaat om bijplaatsingen van zakken restafval maar ook om grof huishoudelijk afval. Dat zorgt voor veel overlast. Het veroorzaakt niet alleen een rommelig straatbeeld maar het geeft inwoners ook een gevoel van onveiligheid. Daarnaast brengt het gezondheidsrisico’s met zich mee. Ik ben dan ook blij met deze ontwikkeling”. 

We zetten cameratoezicht in omdat andere maatregelen - zoals het dagelijks schoonrijden, informatieborden en posten door handhavers – niet of nauwelijks effect hebben op deze locaties. Cameratoezicht maakt deel uit van een bredere aanpak met meerdere maatregelen om illegale bijplaatsingen tegen te gaan.